2009. április 19., vasárnap

2009. április 17., péntek

A legfrissebb Heti Áhítatok ...

... Itt olvashatóak: http://www.garainyh.hupont.hu/32/garai-andras-heti-ahitatai-2009-04

2009. április 13., hétfő

A feltámadott ÚR Jézus húsvéti kérdése tehozzád!


"Én VAGYOK a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-27)Felelheted ezt is: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia..." - az én személyes Megváltóm, az én Uram és én Istenem!

2009. április 11., szombat

Húsvéti üdvözletÁldott feltámadási ünnepet kívánok minden kedves Látogatómnak!
A golgotai kereszt már üres, mert:
AZ ÚR FELTÁMADT! AZ ÚR VALÓBAN FELTÁMADT! DICSÉRJÜK AZ URAT! HALLELUJA!

Nincs a sírban Ő!

Elmúlt a mély gyász, szívbe markoló,
Új hajnal virradt; csodás, ragyogó.
Megváltónk sírján nincsen már a kő,
Síri ágyán is csak egy keszkenő.
Ujjongj hát szívem, nincs a sírban Ő!

Asszonyok látták, beszéltek vele,
Átjárta szívük, szíve melege.
Olyanok voltak, mint az álmodók,
A legcsodásabb örömhírt hozók,
Néktek; kesergők, könnyes gyászolók.

Halál völgyében nincs többé sötét,
Jézus nappalra váltotta az éjt.
Felhőtlen égen ragyog már napunk,
Haláltól félni nincs többé okunk.
Nem tarthat fogva, Jézusé vagyunk!

Pecznyík Pál

2009. április 7., kedd

Luther házi kincstárának néhány gyöngyszeme http://www.garainyh.hu/luther/


már olvasható (a terjedelemre való tekintettel csak) személyes honlapomon. Andreas<><
http://www.garainyh.hu/luther/

2009. április 6., hétfő

A Passió nagyheti nyitánya - a virágvasárnapi bevonulás


A nagyhét nagy kérdése: A te életedbe bevonulhatott-e már a Messiás és Uraddá, Isteneddé; személyes Megváltóddá lehetett-e már?

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón