2008. július 15., kedd

VERSMISSZIÓ - A BIBLIA ÉVÉBEN

Éneklő Biblia!

A Biblia minden lapja
szeretetről énekel.
Hirdeti, hogy égi Atyánk,
Fiát értünk küldte el!
Benne: a szerető Atya
láthatóan földre jött,
megmutatta nagy hatalmát,
bűn, halál, Sátán fölött!
Mindig ott járt övéi közt,
ahol népe vándorolt,
mindig szegényt, elesettet,
nyomorultat pártfogolt.
Ha olvassuk a Bibliát,
hallhatjuk az énekét,
megérthetjük: Jézus értünk,
feláldozta életét!
Földünkön a legszebb ének
a Biblia éneke,
bár telne meg dallamával,
minden ember élete.
E szent ének visszhangozna
szívekben: minden helyen,
magasztalná Istenünket,
a szív és az értelem.
Hallgassuk mély áhítattal,
a Biblia énekét,
Istenről tesz bizonyságot,
ki Atyánk lett, Jézusért!
Engedjük, hogy eszközévé
formálhassa életünk,
énekelő Bibliává
így válhat, az életünk!

Pecznyík Pál

KÉP- ÉS IGEMISSZIÓ

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón