2008. február 24., vasárnap

SZÓMISSZIÓ - Böjti örömhír

Jézus Krisztus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok.”
(Jn 14,19)

ÜDVBIZONYOSSÁG – LEHETSÉGES?

Életünk egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy nehezen nézünk szembe az elmúlással, különösen is saját elmúlásunkkal. A gondolat, - hogy egyszer nem leszek többé - sokakat megrémít, depresszióba dönt. Az Úr nem hagy minket kétségek között, igéjében elmondja, hogy mi vár ránk.
„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) Az Úr Jézus megoldást kínál a mi földi és örök életünkre, de az örök élet nem mindenkié, csak azé, aki befogadja a szívébe, az életébe az Úr Jézust.
Hogyan lehetséges ez?
1. Meglátom kicsoda az Isten, és ki vagyok én? Felismerem a bűneimet, hogy Isten nélkül elveszett, nyomorult ember vagyok.
2. Megbánom és megvallom bűneimet.
3. Elfogadom a bűnbocsánatot.
4. Behívom az Úr Jézust az életembe, és életem vezetését átadom Neki.
5. Új életet kezdek Vele, és ebben az új életben járok.
Ha mindez megtörténik, akkor is lesznek nehézségeink, de már nem egyedül kell küzdenünk, mert az Úr Jézus része az életünknek.
Isten legnagyobb ajándéka, hogy Fiát halálra adta a mi bűneinkért de Jézus legyőzte a halált, feltámadt és él ma is! Mindenki, aki átadja az életét Neki, aki hisz Őbenne, annak örök élete van, ami itt kezdődik e földi keretek között, és odaát folytatódik.
Jézus azt mondja: „Én élek és ti is élni fogtok.” Aki hisz Őbenne, tudhatja, hogy örök életem van. Ez az üdvbizonyosság. Felmerülhet a kérdés: vajon biztosan tudhatom, hogy üdvösségem van? Igen, hiszen maga az Úr mondja. Azt is tudnunk kell, hogy az örök élet a mennyben nem mindenkié. Nem elég hinni, hogy van Isten, az üdvösség, az örök élet alapja, hogy Jézus az életem ura.
A Mindenható Isten nem adott más utat a mennybe, mint az Ő Fiát. Nem lehet kikerülni, megkerülni az Úr Jézust, csak rajta keresztül van út a mennybe, Ő az egyetlen út.
Megdöbbentő volt számomra, amikor egy rég nem látott ismerősömmel találkoztam, aki azt mondta: „Mindegy melyik világvallásban találja meg az ember az igazságot, a lényeg, hogy megtalálja.” Tudnunk kell, az üdvösség, az örök élet egyedül Jézusért lehet a miénk. Nem a mi érdemünk, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem azért, mert Jézus a kereszten kifizette bűneink büntetését, feltámadásával legyőzte a halált. Jézus él és ezért élhetünk mi is!
Az év igéjén keresztül az Úr adjon bátorítást annak, aki még nem az Úr Jézusé, hogy merje meghozni ezt az örök életre szóló döntést: behívom az életembe az Úr Jézust és új életet kezdek Vele. Annak, aki pedig már Jézussal éli az életét abban adjon bátorítást, bizonyosságot, hogy Jézus él, így én is élek itt e földön és majd odaát. Ámen.
Labossáné Kővágó Anita
Forrás: Hírmondó - a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezet hírei, 2008. 1-2. szám
http://nyiregyhaza.mindenkilapja.hu/

2008. február 1., péntek

SZÓMISSZIÓ - Isten "forró drót" online segélyhívószáma:

Hívj segítségül engem! (Zsolt 50,15)

Sürgős hívószámok:

Ha szomorú vagy, hívd a Jn14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsolt 27-et!
Ha termékenyebb szeretnél lenni, hívd a Jn15-öt!
Ha bűnt követtél el, hívd a Zsolt51-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd a Mt6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsolt 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsolt 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsid11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsolt 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1Kor 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Mt11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsolt 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsolt 121-et!
Ha imáid gyengék és önzőek, hívd a Zsolt 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józs1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsolt 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1Kor 13-at!
Ha az emberek rosszindulatúnak tűnnek, hívd a Jn15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsolt 126-ot!

Figyelem!
Ezeket a számokat személyesen hívd, ne valamelyik asszisztenseddel!
Minden vonal 0-24 óráig hívható.
Oszd meg ismerőseiddel ezeket a fontos életmentő számokat!


"Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött
Az élet Urával szövetséget kötött."

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón