2009. május 27., szerda

Pünkösd böjtjében...„Szüntelenül imádkozzatok!”

Úr Jézus Krisztus!
Tudom, hogy vétkeztem gondolatban, szóban és tettben.
Nagyon sok jót elmulasztottam megtenni, és olyan sok rosszat cselekedtem.
Bánom bűneimet, és elfordulok mindattól, amiről tudom, hogy rossz.
Tudom, hogy életed értem adtad a kereszten.
Most hálásan visszaadom Neked önmagamat, és arra kérlek, hogy lépj be az életembe.
Jöjj szívembe, mint Megváltóm, és tisztíts meg.
Jöjj szívembe, mint Uram, és irányítsd életem.
Jöjj szívembe, mint barátom, és legyél velem.
Én pedig szolgálni foglak életem hátralevő éveiben teljes engedelmességgel.
Ámen.

Lukács evangéliuma ¬ – Jézus élete – A film záró imádsága:
Uram, Jézus; szükségem van rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját és befogadlak téged, mint Uramat és Megváltómat.
Te irányítsd az életemet, tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek.
Ámen.

A Luther című filmből, Luther imája cellájában:
Jézus!
Tied vagyok!
Ments meg!
Ámen.

Köszönöm neked, Uram, hogy mindörökre a tied vagyok!
Köszönöm, hogy most is megbocsátasz!
Szabadíts meg régi természetemből!
Ámen.

Istenem! Te látod, hogy én nem tudok a helyes úton járni. Valahányszor megpróbálom, mindig bajba keveredem, ezért te vezess ma is!
Ámen.

2009. május 20., szerda

Jézus mennybemenetele


Krisztus mondja: Ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. (Jn 12,32)

2009. május 19., kedd

Szüntelenül imádkozzatok!


"Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem." (Zsolt 66,20)

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón