2008. január 27., vasárnap

KÉPMISSZIÓ - A Böjtelő lehetősége


"Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket!" (Zsid 3,15)

2008. január 13., vasárnap

2008. január 6., vasárnap

VÍZKERESZT ÜNNEPE


Nem a víz szentelés, hanem az ÚR Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe, valamint a napkeleti bölcsek hódolatának ünnepe, a pogánymisszió ünnepe és Jézus első, kánai menyegzőn tett csodájának ünnepe, amikor dicsősége megjelent e világban. AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA! Nekünk is azzá kell lennünk, ha ő a mi Urunk! <><

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón