2007. november 30., péntek

VERSMISSZIÓ

ANDRÁS NAPI KÖSZÖNTÉS

AKIBEN JÉZUS ÉL!

Mily nagy öröm, Isten
gyermekének lenni;
szent oltalma alatt,
vándorúton menni.

Bűne, gondja terhét
Fia rég átvette;
bár adós volt: Jézus
fizetett helyette!

Mint gondtalan gyermek,
csak Atyjára figyel;
így nem cserélne ő,
e földön senkivel.

Boldog vagyok én is,
pedig itt vagyok még;
mégis, mintha mennyben,
aranyutcán mennék.

Akiben Jézus él,
már itt menny polgára;
övéi szívében
rejtve van országa.

Pecznyík Pál

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón