2020. május 9., szombat

Verses bíztatás

Füle Lajos: NE NYUGODJ BELE!

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.

2020. január 6., hétfő

A 2020. év igéje

AZ EVANGÉLIKUS ÚTMUTATÓ 2020. ÉVI VEZÉRIGÉJE:

"Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!" (Mk 9,24)
Képtalálat a következőre: „hiszek uram segíts hitetlenségemen”

2017. május 28., vasárnap

REFORMÁCIÓ 500 ÉVE!
A lutheri reformáció kezdetének 500. évében is: 
ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

2016. március 27., vasárnap

Az ÚR Jézus valóban feltámadott! Halleluja!


Krisztus mondja: "Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai." (Jel 1,18) - de te is nála vagy-e már?
Látogasd meg személyes honlapomon ezt a képgalériát a nagyhétről: http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=470&page=
http://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=470&page=

2014. augusztus 11., hétfő

A világosság gyermekei

Az ÚR Jézus a világ világossága! Te is azzá lehetsz, ha befogadod őt és követed Uradat és Megváltódat!

2013. április 7., vasárnap

„Én Uram, és én Istenem!”


Jézus így szólt hozzá: „Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak és hisznek.”

2013. március 24., vasárnap

Virágvasárnapi hozsánna!


"Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne." (Jn 3,14-15)

2013. március 17., vasárnap

"Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!"

"Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!"
"Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Mt 20,28) - Te is ezek közé tartozol már?

2012. december 31., hétfő

Az esztendő fordulóján...


2013-ban se feledd: "Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük!" (Zsid 13,14)

2012. december 23., vasárnap

2012. december 16., vasárnap

Építsetek utat a pusztában az ÚRnak!


Az ÚR jön hatalommal! -Keresztelő János:
Jézus útkészítője volt
- és te az ő követője vagy?!

2012. december 9., vasárnap

Jézus második eljövetele


"Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok." (Lk 21,28) Jövel, Uram, Jézus!

2012. december 1., szombat

Jézus jeruzsálemi bevonulása


"Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas." (Zak 9,9) - De befogadod-e őt a szívedbe?!

2012. november 18., vasárnap

2012. november 4., vasárnap

2012. október 31., szerda

ERŐS VÁRUNK AZ ÚRISTEN!495 éves a reformáció! Solus Christus! Egyedül Krisztusért, hit által, kegyelemből a Szentírás tanítása alapján igazulunk meg Isten előtt! Dr. Luther Márton 500 éve a teológia doktora.

2012. augusztus 4., szombat

Hasznosítsd talentumaidat!"Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon." (Lk 12,48b)

2012. július 28., szombat

Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei!


A világ világossága lehet a te örök fényességed is, ha befogadod őt a szívedbe és az életedbe!

2012. június 24., vasárnap

Keresztelő János születésnapja...Jézus születése előtt fél évvel van. Ő reá mutatott: Íme, az Isten Báránya! És a te életed kiről tanúskodik?

2012. június 2., szombat

A Szentháromság egy Isten dicsőítése


"Szent, szent, szent a Seregeknek URa, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,3)

2012. május 27., vasárnap

A Szentlélek kitöltetése


"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura." (Zak 4,6)

2012. május 13., vasárnap

Rogate! - Imádkozzatok!


Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20)

2012. május 5., szombat

Énekeljetek az Úrnak!


Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!

2012. április 29., vasárnap

Jubilate! - Örvendj, egész föld, az Istennek!


"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre." (2Kor 5,17)

2012. április 22., vasárnap

Követed jó Pásztorodat?


Krisztus mondja: "ÉN VAGYOK a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik." (Jn 10,11.27-28)

2012. április 6., péntek

Elvégeztetett!


"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

2012. március 18., vasárnap

2012. március 15., csütörtök

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón