2007. november 18., vasárnap

VERSMISSZIÓ

LÉLEKMENTŐ ÖRÖMHÍR

Lélekmentő nagy örömhír,
csak a Bibliába van;
erre a nagy örömhírre,
mért nem vágyódnak sokan?
Rövid földi örömökre,
mért vágyódtok emberek?
Nem halljátok, hogy ott belül
sír, zokog a lelketek?
Mert a lélek: a mennyei
örömhírre éhezik;
földi örömök, vígságok,
lelketeket mérgezik!
Jézus hozott a földre le,
lélekmentő örömhírt;
kegyelemből felvidult az,
aki bűne miatt sírt.
Elnyomja a nagy örömhírt,
világ zaja, lármája;
pedig hangzik tisztán, csengőn,
mint angyalok hárfája.
De a lelki nagy örömhírt,
csak lelki fül hallja meg;
ki meghallja: Isten előtt,
alázattal tiszteleg.
Mivel tudja: váltságának
mérhetetlen ára volt;
Isten Fia a Golgotán,
érte: vérrel áldozott!
Vereségből született meg,
a legnagyobb győzelem;
halál nem vesz erőt soha,
a szent örök életen!
Pecznyík Pál

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón