2011. június 29., szerda

Péter és Pál oszlop-apostolok névnapja


Június 29. - A zsidók és a pogányok misszionáriusainak névnapja is ösztönözzön minket Jézus missziói parancsának teljesítésére: "Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"

2011. június 24., péntek

Íme, az Isten Báránya!


Ma emlékezünk Keresztelő János születésnapjára, ő a Magasságos prófétája, aki Jézusra mutat!  - És a mi életünk kiről beszél?!

2011. június 19., vasárnap

A Szentháromság dicsőítése

Gottfried Voigt: A Szentháromságról
"Szent. szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet!" (Ézs 6,3)

2011. június 12., vasárnap

Pünkösd: A Szentlélek kitöltetésének ünnepe


"Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura!" (Zak 4,6)

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón