2009. október 25., vasárnap

BIBLIAVASÁRNAP ÜZENETEA BIBLIA

Bolygónkon van egy ismert könyv,
csodás kincses bánya az;
öröm, béke rejlik abban,
mély szeretet és vigasz.
Ez a könyv: az „Élet könyve”,
más néven a Biblia;
ezt olvassa imádkozva
földünk sok milljó fia.
Letűnt sötét századokban
rútul bántak el vele;
Isten örök, élő szavát
ne olvassa senki se!
Betiltották! Eltemették!
Tűzbe dobták! Mégis él!
Nem semmisülhet meg soha,
mert abban Isten beszél!
Ma a legolvasottabb könyv
a világon szerteszét;
mindenki az anyanyelvén
olvashat ma Szent Igét.

A Biblia él, ma is él!
Elnémítni nem lehet!
Bűn álmából ébreszt ma is,
alvó drága lelkeket.
Örülj Testvér, örülj velem,
ha van kéznél Bibliád,
útitársként vidd magaddal,
s égi béke száll reád!
Kísérőd is, nevelőd is,
míg tart földi életed;
meglásd, benne megtalálod,
mit Isten ígért neked.
Ígérete: örök élet,
a legszebb és legnagyobb;
ha hű maradsz hozzá végig,
ajándékul azt kapod.

Pecznyík Pál

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón