2007. október 5., péntek

VERSMISSZIÓ

Túrmezei Erzsébet

VALLÁSTÉTEL

Már nem remegek. Hallom az üvöltést.
Préda kell a kiéhezett vadaknak.
Ó, szebb zene, mint lantok lágy zenéje
a szabadoknak, ha Krisztust tagadtak.

És egyetlen igaz út visszamenni
és kiáltani. Börtön és aréna
virágoskert a benn égő pokolhoz:
Hallgattam a nevéről, mint a néma.

Kiáltani és vallást tenni róla:
„Halljad, pogány világ és halljad népem:
Megtartatás és élet és erő
nincsen a földön, csak egyetlen névben.

Krisztus, Krisztus! Kiáltom, hirdetem,
Hogy békességet az Ő vére szerzett.
Krisztus! Életújító hatalom.
Elvesz a lélek és elvesz a nemzet,

a legnagyobb is elvesz nélküle,
és benne a legkisebb nő ezerre.
És Őbenne a fogoly is szabad…
s nélküle a szabad jár láncraverve.

És Őbenne, aki meghal is, él!
És nélküle az élők is halottak!
… Megkötözhettek: Krisztusé vagyok.
Ti nem tudjátok, mi a mártíroknak

ezzel a névvel égni boldogan,
s dacolva gyújtott fényes fáklyaképpen
belelobogni mégis a világba,
hogy nincs üdvösség, csak ebben a névben!”

1942
* * *

Forrás: Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei I. VERSEK (430. oldal)
A költő munkáinak összegyűjtését, rendszerezését a Túrmezei Emlékbizottság végezte.
Kiadja: a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület – Budapest, 2007.

Honlapcímük:

http://church.lutheran.hu/febe/

Ez az internetes közlés a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület – mint a szerző jogutóda – előzetes, írásos engedélyével történt.
Az Olvasók nevében is hálás köszönet a Fébé Választmányának!

LÉLEKÉPÍTŐ GONDOLATOK - KRISZTUS MINDENEKFELETT!

OSWALD CHAMBERS: ELMÉLKEDÉSEK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA - szó szerinti rövid idézetek az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió írásos engedélyével.
------------------------------------------------------ ISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA
"A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. a kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri." (99. oldal)
--------------------------------------------------------------
A VISSZAESÉS IDEJE
"Ma sokan odaáldozzák magukat a Jézus Krisztusért végzett munkára, vagy áldozatai lesznek ennek a munkának - és mégsem járnak Ővele. Isten állandóan afelé terel minket, hogy eggyé legyünk Jézus Krisztussal. A Jézus Krisztussal járás titka az, hogy bizonyosan tudom: semmit sem tudok." (71. o.)
--------------------------------------------------------------
folyt. köv.

Garainyh domain név keresése a világhálón